KALİTE

Biz KERİM CİVATA HIRDAVAT olarak kaliteyi ‘bir tesadüf olarak değil, akıllı bir gayretin sonucu’ olarak ele alırız.

Bizim için kalite; ürün ve hizmetlerin sunumunda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini benimsediğimiz mükemmellik anlayışıyla karşılamak ve müşterilerimizin yargılarını titizlikle takip etmek demektir.

Bizim için ‘kalite herkesin sorumluluğudur’. Bu sebeple bütün sistem ve süreçlerimizde toplam kalite yönetimi anlayışı ile hareket ederiz. Bu doğrultuda tarafımıza iletilen her bir öneri değerlendirilir ve katma değer yaratmak için kullanılır.

Kalite politikamız kapsamında Kalite Yönetim Sistemimizin ve Kalite Standartlarımızın oluşturulması, uygulanması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması esastır.

Kalitemizi oluştururken gücümüzü; ürünlerimizde; işlevsellik, dayanıklılık, kullanışlılık, güvenilirlik ve estetik özelliklerden, hizmetlerimizde ise; çözüm odaklılık, memnuniyet, anlaşılabilirlik, erişilebilirlik, zamanlılık, güvenilirlik, profesyonellik, tamlık, doğruluk, süreklilik ve esneklik ilkelerinden alırız.

Kalite Yönetim Standardımızın temelini oluşturmak üzere 8 Kalite Yönetim Prensibini benimseriz:

1. Müşteri odaklılık

Üst yönetimimiz Kalite Yönetim Sistemine ve müşteri odaklılığa liderlik eder ve sürdürülmesini taahhüt eder.

Kalite yönetim süreç ve sistemlerimizin odağında müşterilerimiz vardır. Bizim için müşteri odaklı olmak, onların istek ve ihtiyaçlarını yakından takip etmek, beklentilerini karşılamak ve memnuniyet sağlamak esastır.

Biz çözümün bir parçası olmak ve müşterilerimizi memnun etmek için mazeret değil çözüm üretmeye odaklanırız. Bunu sağlayabilmek için sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarını hayata geçirir, sonuçların etkinliğini takip ederiz.

2. Liderlik

Biz kalite hakkında ‘düşünürken dikkatli, uygularken kararlıyız’. Bu hususta üst yönetimimizin görevi kontrol etmek değil bizlere liderlik etmektir. Bu doğrultuda üst yönetimimiz engelleri ortadan kaldırma ve yeni yollar açma bilinciyle çalışanlarımıza ilham verir, vizyoner yaklaşımlarıyla güven aşılarlar.

3. Çalışanların katılımı

Tüm çalışanlarımız kendilerine kalite bilinci tesis edilmiş bir biçimde Kalite Politikasına, ilişkili oldukları Kalite Hedeflerine, Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinin uygulanmaması durumunda meydana gelebilecek olası negatif sonuçlarına ve tüm bunlarla beraber kendilerinin Kalite Yönetim Sisteminin etkin işlemesine sağladıkları katkılarının farkındadırlar.

Kalite hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanlarımıza gerekli kaynakların ve süreçlerin geliştirilmesi için iyi bir ortam ve yeterli alt yapı sağlarız. Çalışanlarımız kurum kültürümüzü besleyen takım ruhu bilinciyle çalışmalarında katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimserler.

4. Proses (süreç) yaklaşımı

Kalite çalışmalarımız süreç sonrası kontrollerden ziyade süreç içerisindeki hatasız çalışma ve risk önleme prensibine dayalıdır. Bu kapsamda Riskler ve Fırsatlara Yönelik Faaliyet etkinliklerinin geliştirilmesi de sorumluluklarımız arasındadır.

5. Yönetimde sistem yaklaşımı

Kalite Yönetimimiz birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlandığı, anlaşıldığı ve yönetildiği bir sistem yaklaşımını benimser. Kalite yönetim sistemimizde değişiklik ya da revizyon ihtiyacı gerektiğinde, süreç gereklilikleri, değişikliğin nedeni ve muhtemel sonuçları, Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğü, kaynak yeterliliği,

yetki ve sorumluluk değişikliği ve düzenlemeleri dikkate alınarak gerçekleştirilir ve sistematik bir yaklaşımla uygulanır.

6. Sürekli iyileştirme

Değişen koşullara ve yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere kalite performansımız; kalite politikamız, mükemmeliyet ilkemiz ve işletmemizin genel amaçlarının ışığında sistematik olarak izlenir ve sürekli iyileştirme için gerekli aksiyonlar hayata geçirilir.

Kalite politikamız ilgili tüm personelin desteği ve katılımı ile insan kaynağı için yeterlilik ve farkın dalık ile, makine/teçhizatlar ve ürün/hizmet süreçleri için ise uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler ile riskler ve fırsatlara yönelik faaliyetlerle desteklenir ve güçlendirilir.

Kaynaklarımızı her zaman daha etkin ve verimli kullanmanın yollarını arar, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevre politikalarını destekleriz. İçinde yaşamımızı sürdürdüğümüz çevrenin bize bırakılan bir miras değil, gelecek nesillere devredilecek bir emanet olduğu bilinciyle hareket ederiz.

7. Karar vermede gerçekçi yaklaşım

Kalite konusunda karar verirken Kalite Hedeflerimiz bize yol gösterir. Kalite hedeflerimiz, kalite politikamızla tutarlı, uyumlu, ölçülebilir, uygulanabilir şartları içeren, gerçekçi, ürün ve hizmet uygunluğunu sağlayan, müşteri memnuniyetinin arttırılmasını hedefleyen, izlemesi gerçekleştirilebilir, kuruluşumuz içerisinde iletimi sağlanmış, bilinen, gerektiğinde güncellenebilen, gerekli standardı karşılayan fonksiyonlar, seviyeler ve süreçler doğrultusunda oluşturulan hedeflerdir.

Kuruluşumuzun veri kaynakları olan müşteri memnuniyeti, ürün spesifikasyonlarına uygunluk, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler ile riskler ve fırsatlara yönelik faaliyetler, süreçlerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri ve dış kaynak sağlayıcılarımız bize veri sağlayarak analizler yapmamıza imkanı sağlar.

8. Karşılıklı yararlar sağlayan dış kaynak sağlayıcıları ilişkileri

Dış kaynak sağlayıcılarımızı ve onlarla karşılıklı gelişime dayalı ilişkilerimizi kalite yönetim sistemimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görür, karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirerek birlikte öğrenici ve değer yaratıcı bir anlayışı benimseriz.